حذف قبض جریمه کاغذی برای تخلفات رانندگی
شرط معافیت یک ساله از پرداخت قبوض برق
تعرفه برق سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟