مدیریت ساختمان در سبزپرداز

با سبزپرداز، ساختمان خود را هوشمندانه مدیریت کنید
مدیریت ساختمان در سبزپرداز

مدیریت ساختمان

از دیگر خدمات برنامه سبزپرداز، مدیریت یک ساختمان می‌باشد. یک مدیر ساختمان می‌تواند با تعریف واحدهای ساختمان خود و تعریف شارژهای مربوطه، عملیات حسابداری ساختمان خود را از طریق سبزپرداز انجام دهد. همچنین واحدها می‌توانند از طریق برنامه امور مربوط به ساختمان خود را مشاهده کنند و شارژهای خود را مستقیم از طریق سبزپرداز پرداخت نمایند. به این شکل علاوه بر شفاف نمودن مدیریت ساختمان و همچنین تسهیل نمودن این عملیات، از هدر رفتن کاغذها جلوگیری شده و فرهنگ مدیریت مصرف برای کل ساختمان‌ها نیز ترویج پیدا می‌کند.

از امکانات مدیریت ساختمان، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • تعریف صندوق ساختمان، معادل حساب بانکی مدیر ساختمان
 • تعریف هزینه های ساختمان و یا دریافتی و پرداختی ها آن
 • تعریف واحدهای ساختمان به عنوان: مالک، مستاجر، صاحبخانه و یا حتی واحد خالی
 • تعریف شارژهای ماهانه برای واحدها، که هر ماه به صورت خودکار برای آنها اطلاع رسانی شود
 • داشتن پنل جدا برای مدیران ساختمان و هر یک از واحدها
 • امکان پرداخت شارژها توسط واحدها و واریز آن برای مدیر ساختمان
 • عدم نیاز به داشتن برنامه سبزپرداز برای پرداخت شارژهای ساختمان از طرف واحدها
 • داشتن تابلوی اعلانات و درج موارد مختلف در آن توسط مدیر ساختمان
 • گزارش بیلان عملکرد مالی ساختمان و مشاهده آن توسط تمامی واحدها
 • تعریف قبوض ساختمان و مشاهده مقایسه مصرف انرژی ساختمان نسبت به منطقه خود
 • و امکانات دیگر ...
مدیریت ساختمان در سبزپرداز