موجودی صندوق در مدیریت ساختمان

اغلب در تمامی ساختمان‌ها یک مبلغی به عنوان موجودی وجود دارد که این موجودی در روش‌های سنتی جهت جمع آوری به صورت نقدی به مدیر ساختمان پرداخت می شد ولی در حال حاضر به صورت یک حساب بانکی در ساختمان وجود دارد که هزینه‌های ساختمان توسط واحد‌ها به آن واریز می‌شود. این حساب معمولا در اختیار مدیر ساختمان قرار دارد و ورود و خروج پول از این حساب توسط مدیر ساختمان مدیریت می‌شود و در اغلب موارد هنگامی که ساختمان نیاز به هزینه دارد از آن جهت مخارج روزمره نیز برداشت می‌شود، همچنین موجودی این حساب به نوعی تنخواه مالی ساختمان محسوب می‌شود که در سبزپرداز با عنوان موجودی صندوق قابل تعریف می‌باشد.

در این قسمت شما می‌توانید موجودی صندوق ساختمان خود را مشاهده کنید (البته اگر در زمان تعریف ساختمان موجودی ساختمان را وارد کرده باشید در غیر این صورت باید موجودی را ویرایش کنید) و با استفاده از دکمه های دریافتی و پرداختی موجودی خود را افزایش یا کاهش دهید. به طور مثال شما قصد دارید با استفاده از پولی که در صندوق ساختمان خود دارید جهت تعمیر آسانسور ساختمان اقدام نمائید. بدین منظور پس از انجام این هزینه و برداشت پول از حساب صندوق ساختمان روی دکمه پرداختی تپ می‌کنید و بعد از باز شدن صفحه کاهش موجودی، در فیلد اول، نوع کاهش موجودی را انتخاب می‌کنید که در این مثال می‌توانید گزینه مخارج ساختمان را انتخاب نموده، در فیلد بعدی مبلغی که هزینه کرده‌اید را وارد نمائید. در فیلد سوم تاریخ هزینه و یا تاریخ ثبت هزینه را تعیین می‌کنید. اگر توضیحی در مورد این هزینه لازم است در فیلد شرح وارد کنید. برای مثال سیم‌کش بالابر اتاق آسانسور ساختمان. در صورتی که می‌خواهید این هزینه ثبت شده به صورت پیغامی روی تابلو اعلانات به تمامی ساکنان ساختمان نشان داده شود تیک گزینه تابلو اعلانات را میزنید و با زدن دکمه ادامه این هزینه را ثبت می‌کنید.

بعد از انجام این عملیات مشاهده خواهید کرد که موجودی صندوق براساس مبلغ هزینه‌ای که وارد کرده‌اید تغییر می‌کند، یا با استفاده از دکمه گزارش مالی به صفحه بیلان عملکرد بروید.