زمین پاک، سبزپرداز

زمین موجودات فراوانی را در خود جای داده است و برای ما ارزشمند است. روز جهانی زمین پاک، نمادی از ترویج فرهنگ حفاظت و نگهداری از محیط زیست و زندگی سبز است.

امروز 22 آوریل؛ 2 اردیبهشت روز جهانی زمین است، به مناسبت گرامیداشت این روز برای حفظ محیط زیست و کره زمین راهکارهایی ارائه شده است:

  •    1) صرفه جویی در مصرف کاغذ
  •    2) هر فرد باید در کاشت درخت و توسعه جنگل‌ها سهمی داشته باشد
  •    3) مشارکت در انجمن‌های محیط زیست
  •    4) در محیط‌های اطراف محل کار و یا سکونت خود گل و گیاه بکارید
  •    5) برای رفتن به سفر قطار در الویت اول شما باشد
  •    6) در مصرف آب صرفه جویی کنید
  •    7) مدیریت زباله در جهت کمک به محیط زیست

در انتها نیز به عنوان یک فرد مسئول می‌توانیم در راستای اهداف بالا اقدامی همچون استفاده از اپلیکیشن سبزپرداز کنیم و آن را به دوستان و آشنایان خود معرفی نماییم، زیرا هم در مصرف کاغذ در جهت بریده نشدن درختان برای تبدیل به قبوض کاغذی مشارکت نموده‌ایم هم در جهت ایجاد نشدن زباله که ضرر مستقیم به محیط زیست وارد می‌نماید اقدام کرده‌ایم. اینکه امروز بخواهیم به سرعت قبوض کاغذی را حذف نماییم حرفی منطقی به نظر نمی‌رسد ولی ما می‌توانیم با استفاده بیشتر از خدمات الکترونیک گام بلندی در جهت حذف قبوض کاغذی بر داریم، براساس همین موضوع سبزپرداز با اهداف و برنامه‌هایی که در آینده در نظر دارد کمک شایانی به این موضوع خواهد نمود.