آیا مدیر ساختمان باید حقوق دریافت کند؟

همانطور که می دانید مدیریت یکی از ارکان بسیار مهم و اساسی برای رسیدگی و ساماندهی به امور هر گونه مجموعه و مجتمعی می باشد . تفاوتی ندارد این مجتمع اداری باشد ، تجاری باشد و یا مسکونی . بهرحال برای رسیدگی به امور اش به مدیریت نیاز دارد .

مدیرساختمان هم مثل هر شخص شاغل دیگری دارای حقوق و مزایایی است که بر اساس قانون وزارت کار تعریف می‌شود. در این صورت بین هیئت مدیره ساختمان به عنوان کارفرما و مدیر ساختمان به عنوان کارمند قراردادی امضا می‌شود که میزان اجرت و حقوق به همراه بیمه و مزایا در آن درج می‌شود.

فرقی نمی‌کند که مدیر از ساکنان مجتمع باشد یا خیر در هر صورت طبق قوانین جاری کشور باید دستمزد وی پرداخت شود. در این صورت هیئت مدیره ساختمان در نقش کارفرما و مدیر در نقش کارمند است

اگر مدیر ساختمان مستقیما از طرف ساکنان انتخاب شود و هیچ‌گونه قراردادی در خصوص مزد و مزایا تنظیم نشده باشد و فقط صورتجلسه انتخاب مدیر تهیه شود، مدیر ساختمان به طور قانونی مجاز به برداشت هیچ‌گونه مبلغی تحت هیچ عنوانی نیست. ولی بین ساکنان ساختمان عرف شده است که مدیر ساختمان در ساختمان‌های کم‌واحد فقط می‌تواند حق شارژ ثابت پرداخت نکند.

توجه داشته باشید که اگر در صورتجلسه ساختمان حق الزحمه قید شده پایین‌تر از حداقل حقوق وزارت کار باشد، این صورتجلسه به معنای قرارداد کار نیست و تابع قوانین وزارت کار نیست. ولی همچنان مدیر، به عنوان مسئول ساختمان شناخته می‌شود و کماکان در مقابل خطرات و حوادث در ساختمان  مسئول است.

حال یک سوال مهمی که پیش می آید این است که حقوق و مزایای در نظر گرفته شده برای مدیر قرار است از کجا تامین و پرداخت شود ؟
مطابق بند ۲ ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها حقوق مدیر ساختمان ، جزو مخارج عمومی ساختمان به حساب آمده و باید از هزینه شارژ ساختمان پرداخت شود. توافق در خصوص میزان حقوق باید با توافق ساکنین و در مجمع عمومی صورت گیرد.