رئیس کل بیمه مرکزی: پرداخت حق بیمه اجباری حوادث طبیعی با قبض برق

به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، از سال آینده ۳۰میلیون واحد مسکونی تحت پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی قرار می گیرند و در مرحله بعد، واحدهای تجاری می تواند بیمه حوادث طبیعی شوند.

غلامرضا سلیمانی درباره بیمه اجباری حوادث طبیعی برای واحدهای مسکونی گفت: اساسنامه صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی تصویب شده است و از سال آینده این بیمه به صورت اجباری برای واحدهای مسکونی به اجرا می رسد.
او ادامه داد: از سال آینده ۳۰میلیون واحد مسکونی تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می گیرند که ۵۰ درصد حق بیمه آن از سوی مالکان واحدهای مسکونی و ۵۰ درصد آن از سوی دولت پرداخت خواهد شد.

رئیس کل بیمه مرکزی افزود: با توجه به بالا بودن وقوع حوادث طبیعی در کشورمان ایجاد صندوق بیمه حوادث الزامی است و در مرحله اول ۳۰میلیون واحد مسکونی تحت پوشش این بیمه هستند که پرداخت حق بیمه از سوی مالکان اجباری است و حق بیمه بر روی قبض برق هر واحد مسکونی محاسبه می شود و این مبلغ را اداره برق دریافت می کند.
سلیمانی در پاسخ به این سوال که آیا فقط واحد های مسکونی تحت پوشش این بیمه قرار می گیرند؟ تاکید کرد: در این مرحله پوشش واحدهای مسکونی در قانون پیش بینی شده است. به گفته او از سال های آینده نیز واحدهای تجاری می توانند تحت پوشش بیمه حوادث قرار بگیرند.
سلیمانی همچنین درباره وضع اقتصادی شرکت های بیمه اظهار کرد: خوشتبختانه برای  شرکت های بیمه زیان ده برنامه ریزی هایی صورت گرفته است تا به سوددهی برسند.

رئیس کل بیمه مرکزی درباره ایجاد کمیته صیانت برای رفع مشکل شرکت بیمه زیان ده گفت: دو شرکت بیمه زیان ده هستند که به زودی سودده خواهند شد و امیدوارم در سال ۱۴۰۰، شرکت زیان ده نداشته باشیم.