ساختمان صفر انرژی چیست؟

امروزه ضرروت ساخت ساختمان‌هایی که عایق خارجی ساختمان دارند، از فرهنگ‌سازی برای صرفه‌جویی هم مهم‌تر است. زیرا توجه به عایق خارجی ساختمان یک کار زیربنایی است و ترتیبی می‌دهد که دیگر صرفه‌جویی به شکل کنونیش دیگر آن‌قدرها لازم نباشد.

جالب است بدانید ساختمان‌هایی هستند به نام «ساختمان‌های صفر انرژی» که برای بهینه‌سازی مصرف طراحی شده‌اند و مصرف انرژی در ساختمان آن‌ها تقریبا صفر است. زیرا این ساختمان‌ها طوری طراحی شده‌اند که خودشان انرژی لازم خود را تامین می‌کنند؛ ساختمان صفر انرژی در واقع نیاز ساختمان را کاهش می‌دهد و بعد با تجهیزات الکتریکی و مکانیکی، مصرف انرژی را به حداقل میزان ممکن می‌رساند.

اولین ساختمان صفر انرژی کجا ساخته شد؟

قبل از جنگ جهانی دوم منابع انرژی محدود شده بود. مهندسان در پی یافتن راه‌حل مناسبی برای بیرون آمدن از بحران انرژی، چاره را در این دیدند که انرژی ساختمان را از سیستم گرمایش خورشیدی را بگیرند.
دولت‌ها این راهکار را به‌صرفه دیدند و از آن استقبال کردند. سال ۲۰۰۷ آمریکا قانونی را تصویب کرد که طبق آن تا سال ۲۰۴۰ باید تمام ساختمان‌های تجاری به ساختمان‌های صفر انرژی تبدیل شوند. همچنین تا سال ۲۰۵۰ تمام ساختمان‌های مسکونی هم باید طراحی ساختمان‌های صفر انرژی را داشته باشند.

به تبعیت از این تصمیم اروپا در سال ۲۰۱۰ زیرساختهای لازم را فراهم کرد تا از ۲۰۱۸ به بعد تمام ساختمان‌های تجاری از فناوری ساختمان‌های صفر انرژی استفاده کنند. در گام بعدی هم قرار است تا سال ۲۰۲۰ باقی‌مانده ساختمان‌ها به شیوه صفر انرژی طراحی شوند.

ساختمان صفر انرژی در ایران

در ایران نیز سال۱۳۷۰ یا تصویب مبحث ۱۹ توسط هیئت وزیران در بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش مصرف انرژی در ساختمان اقدامات مهمی انجام شد و از سال ۱۳۸۴ اعمال ان برای ساختمان های دولتی اجباری گردید.
ایران هم در سال ۱۳۷۰ برای بهینه‌سازی مصرف مبحث ۱۹ را به تصویب رساند و طبق آن قرار شد از سال ۱۳۸۴ به بعد ساختمان‌های دولتی به فناوری صفر انرژی مجهز شوند. اقداماتی نیز صورت گرفت. اما معلوم نشد در ادامه چه بر سر این طرح آمد. چون تغییر محسوسی رخ نداد.