نسخه آیفون (iOS) سبزپرداز

در حال توسعه...

نسخه آیفون (iOS) سبزپرداز در حال توسعه می‌باشد.

بسیاری از قابلیت‌های سبزپرداز از طریق پیامک قبوض پیاده‌سازی شده است. به دلیل اینکه در سیستم عامل آیفون (iOS) دسترسی به پیامک قبوض امکان‌پذیر نمی‌باشد، نسخه آیفون توسعه داده نشده بود.

در حال حاضر با سرویس‌های جدید سبزپرداز، وابستگی خدمات قبوض به پیامک از بین رفته و قابلیت توسعه آیفون وجود دارد. به همین جهت نسخه آیفون سبزپرداز در حال توسعه بوده و منتشر خواهد شد.

نسخه آیفون (iOS) سبزپرداز