روز جهانی محیط زیست

با استفاده از خدمات الکترونیک باعث می شویم که:

کاغذ کمتر مصرف شود

تا به حال توجه کرده‌اید که در هر یک از ساختمان‌های محل زندگی ما چقدر کاغذ صرف مواردی همچون فاکتور، رسید، گزارش و… می‌شود؟ آیا راه حل بهتری وجود ندارد؟

انرژی کمتر هدر می‌رود

هنگامی که میزان مصرف انرژی همیشه در دسترس‌مان باشد و بتوانیم آن را مدیریت و مقایسه کنیم، آیا به نظر شما هوشمندانه‌تر مصرف نمی‌شود؟

آلودگی کمتر تولید شود

در زمانی که ما قبوض خود را به صورت پیامکی بر روی گوشی تلفن همراه خود دریافت کنیم دیگر نیازی نیست ماموران شرکت‌ها از نزدیک ترین نقاط تا دورترین نقاط خودروها و موتورهای خود را روشن کنند تا قبض‌ها را به دست ما برسانند. آیا در این صورت درصدی در کمتر شدن آلودگی هوا سهیم نخواهیم بود؟

سبزپرداز ضمن گرامی داشت روز جهانی محیط زیست، برای تمامی موارد بالا راهکار ارائه داده است و افتخار دارد که شعارش سبزپرداز حامی محیط زیست باشد.