اتصال قبض به واحد و مقایسه مصرف انرژی

از دیگر قابلیت‌هایی که شما کاربران گرامی سبزپرداز می‌توانید از آن استفاده نمایید امکان تعریف واحد مورد نظر و اتصال قبض‌های مربوط به آن واحد می‌باشد که از طریق منو وارد قسمت واحد‌های من شده و با وارد کردن اطلاعاتی از قبیل نوع واحد (آپارتمان، ویلایی، تجاری و…)، تعداد اطاق‌، زیربنا، تعداد ساکنین و در انتها موقعیت جغرافیایی معرفی واحد خود به سبزپرداز را انجام خواهید داد. پس از آنکه اطلاعات مورد نیاز توسط شما تکمیل شد در صورتی که درون سبزپرداز قبضی داشته باشید می‌توانید آن قبض‌ها را به واحد مورد نظر متصل کنید در غیر این صورت نیز می‌توانید در همان قسمت قبض‌های مربوطه را به واحد فوق متصل نمائید.

بعد از اتصال قبض به واحد، می‌توانید مقایسه مصرف انرژی خود نسبت به منطقه را مشاهده نمائید. در مقایسه مصرف انرژی شما می‌توانید با توجه به داده‌های کاربرانی که در آن منطقه جغرافیایی ساختمان خود را در سبزپرداز معرفی کرده‌اند، مقایسه‌ای را انجام دهید و میزان مصرف انرژی خود نسبت به دیگر افراد منطقه را مشاهده کنید. هر چه تعداد کاربران سبزپرداز افزایش یابد، مقایسه مصرف انرژی آنها نیز دقیق‌تر محاسبه می‌گردد.