معماری سبز در جهت حفاظت از انرژی

معماری سبز یعنی اینکه ساختمان هایی را طراحی کنیم که نیاز حداقلی به استفاده از انرژی های فسیلی داشته باشد . جهت گیری ،ابعاد باز ، طراحی ،جنس دیوارها و پنجره ها و نحوه استقرار آنها در شهر می تواند در این تعریف جای بگیرد. معماری سبز از طراحی و نقشه اولیه ساختمان شروع می شود و به تمام قسمت های آن حتی طراحی تاسیسات گرمایشی و سرمایشی می پردازد.

کی از روش هایی که می توانیم معماری و ساختمان سبز داشته باشیم این است که به سمت سیو انرژی برویم زیرا سیو انرژی هم قابل حصول است و هم به صرفه است .

در ساختمان های قدیمی حتی با وسایل ارزان هم می توانیم باعث سیو انرژی در ساختمان شویم برای مثال از درز پنحره ها کل حرارت و انرژی ساختمان در عرض دو ساعت جا به جا می شود . یا هوای گرم در فصل گرما می تواند از طریق جداره ها وارد ساختمان شود و در فصل سرد نیز سرما به داخل ساختمان نفوذ پیدا می کند. در چنینی شرایطی می توانیم با طراحی و نصب جداره های مناسب در ساختمان میزان تبادل حرارتی را بسیار کاهش دهیم و این همان معنای سیو انرژی است.

دیوارهایی که خوب عایق شود و دیوارهای جانبی توسط مصالح مختلف به خوبی ساخته و عایق شوند می تواند هدر رفت انرژی را تا حدود زیادی کاهش دهد مثلا بلوک لیکا دیوارهای پیش ساخته ای که وسط آنها فوم قرار دارد می تواند در این زمینه بسیار تاثیر گذار باشد وهدر رفت در ساختمان را می توان به نصف تقلیل دهد . برای مثال در سوئد کف ساختمان را که با هوای آزاد در ارتباط است یا سقف نهایی رو که با هوای آزاد در ارتباط است فوم می گذارند .دیوارهای جانبی را عایق میکنند و در نهایت اگر این کارها جواب نداد ،از انرژی های پاک استفاده می کنند .به این طریق عمر ساختمان را هم بالا می برند . در واقع یکی از راههای کاهش انرژی در کشورهای سرد سیر ، سیو انرژی است

در واقع معماری سبز این است که از مصالح جدید درست استفاده کنیم به طور مثال برای ساخت ساختمانی معمارها سعی کنند بین طبقات ساختمان دو سانت عایق و روی سقف نهایی 5 سانت عایق قرار دهند تا به این طریق بین طبقات، تبادل انرژی کم شود . زیرا ممکن است در یک واحد مسکونی یک سال خالی از سکنه باشد و نباید این عاملی باشد تا به ساختمان کناری سرما نفوذ کند 

معماری سبز رابطه مستقیم با اقتصاد سبز دارد . هر چه معماری سبز بین مردم بیشتر شناخته شود و تبلیغ روی ان بیشتر شود شرکت ها و موسساتی که به این سمت حرکت می کنند درامد بهتری کسب خواهند کرد و در این راه اقتصاد سبز نیز بارو خواهد شد.