آشنایی با برچسب رده انرژی

از آنجا که همه ی مردم به دنبال تهیه بهترین وسیله جهت استفاده در زندگی روزمره شان هستند و تهیه ی بهترین وسیله خصوصاً در مورد لوازم خانگی که در عصر تکنولوژی دارای تنوع بسیار زیادی است و هر روز با تعداد قابل ملاحضه ای از آنها سر و کار دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است . لذا در انتخاب و خرید لوازم خانگی ، اطمینان از بازدهی و میزان مصرف انرژی دستگاه های مورد نظر برای مصرف کننده گان دارای اهمیت و ضرورت بسیاری است ، که ایجاد این اطمینان از طریق تست لوازم انرژی و تعیین رتبه کارآیی آن ها در آزمایشگاه ملی صرفه جویی انرژی و نیز الصادق برچسب انرژی اعمال می شود.

معرفی برچسب رده انرژی

برچسب انرژی امروزه در اغلب کشورهای جهان وجود دارد و مصرف کننده گان را با میزان مصرف انرژی هر یک از وسایل خانگی انرژی بر آشنا می کند . همچنین اطلاعات مشترک در همه وسایل و اطلاعات اختصاصی مرتبط به هر وسیله ی انرژی بر را در اختیار مصرف کننده گان قرار می دهد . مصرف کننده می تواند با توجه به این اطلاعات در هنگام خرید ، دستگاهی را انتخاب کند که در مقایسه با سایر مدل های مشابه دارای مصرف انرژی کمتر و بازدهی بیشتری باشد . برچسب انرژی از قسمت های مختلفی تشکیل شده است که در هر قسمت نمایانگر اطلاعاتی است.

سه بخش اولیه برچسب که در تمامی وسایل انرژی بر خانگی مشترک است به ترتیب نمایانگر علامت تجاری ، نام کارخانه سازنده و مدل دستگاه می باشد . بخش چهارم برچسب انرژی به وسیله ی هفت رنگ لاتین از A تا G در هفت طیف رنگی درجه بندی شده است که هر یک از حروف و یا رنگ ها معرّف درجه ای از مصرف انرژی و کارایی دستگاه می باشد . حرف A نشانگر کمترین مصرف انرژی و بیشترین بازدهی دستگاه و حرف G نشانگر بیشترین مصرف انرژی و کمتریین بازدهی دستگاه است . بنابراین هر چه رتبه برچسب دستگاه بیشتر باشد کارایی آن نسبت به میزان انرژی که مصرف می کند بیشتر است . بخش پنجم ، نمایانگر مصرف انرژی دستگاه می باشد و سایر بخش ها بیانگر اطلاعات اختصاصی در مورد هر یک از وسایل می باشد . به طور مثال این بخش ها در ماشین لباسشویی نشانگر میزان قدرت پاک کننده گی ، قدرت خشک کن ، ظرفیت و میزان آب و در یخچال نیز نشانگر حجم قسمت یخچال و فریزر دستگاه می باشد و آخرین بخش برچسب انرژی در تمامی وسایل آرم موسسه استاندارد را نشان می دهد.

فواید استفاده از برچسب انرژی

استفاده از برچسب انرژی مزایای گوناگونی برای مصرف کنندگان این گونه وسایل دارد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1) انتخاب درست و آگاهانه مردم در هنگام خرید وسایل برقی خانگی

2) آشنا ساختن مصرف کنندگان یا میزان کارایی و بازدهی وسایل برقی خانگی

3) بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی

4) کاهش هزینه انرژی مصرفی در خانواده ها

5) کاهش آلودگی محیط زیست

6) ارائه اطلاعات اختصاصی ویژه هر وسیله برقی