وظایف مدیر ساختمان چیست؟

مجمع عمومی، مهم‌ترین گروه و نهادی است که می‌تواند در مورد ساختمان‌ها تصمیم گیری کند و این مسئله در قانون تملک ساختمان‌ها منعکس شده است. در این مجمع مالکان ساختمان عضو بوده و نسبت به انتخاب مدیر ساختمان حق دارند و می‌توانند مدیر را بنا به سلیقه خود انتخاب کنند.
البته هیچ گاه مستاجرین عضو این مجمع نبوده ولی باید نسبت به مسائل و مشکلات ساختمانی احساس مسئولیت کرده و در این جلسات شرکت کنند تا بتوانند گامی در جهت رفع مشکلات خود بردارند و البته مدیران و هیئت مدیره ساختمان باید نظرات و انتقادات مستاجرین را پذیرا باشند.

مهم‌ترین وظایف و اختیارات مدیر مجمع عمومی

  • تصویب و تغییر مقررات ساختمان براساس قانون کشور
  • تصویب گزارش درآمد و هزینه سالانه ساختمان
  • تصمیم گیری در مورد نحوه پس انداز نسبت به اموراتی مانند حفظ و نگهداری و تعمیرات ساختمان
  • تصمیم گیری در مورد نحوه اداره ساختمان
  • تفویض اختیار به مدیر نسبت به عقد قرارداد لازم برای اداره هرچه بهتر ساختمان
  • انتخاب مدیر شایسته یا هیئت مدیره و ارزیابی عملکرد مدیران و هیئت مدیره ساختمان

مجمع عمومی ساختمان هرسال یک بار با ریاست مدیر ساختمان برگزار می‌شود. در صورتی که مدیر یا هیئت مدیره یا حداقل سه نفر از اعضای ساختمان درخواست جلسه فوق العاده ای را داشته باشند، مجمع عمومی می‌تواند جلسه فوق العاده را برگزار کند. البته مدیر ساختمان موظف است که با تلفن، نامه، ایمیل یا فکس، زمان و مکان جلسه فوق العاده را به اطلاع اعضای ساختمان برساند. جلسه مجمع عمومی هر سال یک بار برای انتخاب مدیر برگزار می‌شود.