قوانین اداره آپارتمان – قسمت چهارم

برخورد با ساکنی که شارژ پرداخت نمی کند

سوال اینجاست در صورتی که یکی از ساکنان حاضر نشود بدهی یا شارژ موارد مشترک ساختمان را بپردازد باید با آن چه کار کرد و چه ضمانت اجرایی برای چنین افرادی وجود دارد؟

در این صورت با توجه به آیین نامه اجرایی آپارتمان، مدیر این اجازه را دارد تا در اظهارنامه‌ای با ذکر مبلغ بدهی صورت ریز آن را از مالک مطالبه کند.اما در صورتی که پس از گذشت 10 روز از دریافت اظهارنامه، مالک همچنان از پرداخت بدهی‌هایش امتناع کند مدیر به صورت قانونی این اجازه را دارد تا از ارائه خدمات مشترکی چون آب، برق و گاز مشترک به آن فرد خودداری کند اما اگر با این وجود باز هم شخص مالک از پرداخت هزینه‌ها و تصفیه حساب سر باز زد با توجه به تقاضای مدیر یا هیئت مدیره اداره ثبت محل وقوع آپارتمان با توجه به اظهارنامه ابلاغ شده برای دریافت وجه، اجرائیه صادر خواهد کرد که در این صورت مدیر یا مدیران موظف هستند تا به محض دریافت وجه بدهی فورا نسبت به ارائه مجدد خدمات مشترک اقدام کنند.

سوال دیگری که در این مورد ممکن است پیش بیاید این است که اگر امکان ارائه ندادن خدمات مشترک وجود نداشته باشد و یا این که این روش موثر واقع نشود مدیران ساختمان باید چه رویکردی در پیش بگیرند؟ در این صورت مدیران ساختمان می‌توانند شکایت خود را نزد مراجع قضایی ببرند که دادگاه در چنین مواقعی موظف است تا خارج از نوبت به پرونده رسیدگی کند و مانع از ارائه خدمات دولتی به واحد بدهکار شود و دو برابر مبلغ بدهی را به نفع مجموعه از بدهکار دریافت کند.

از جمله مدارکی که برای صدور حکم اجرایی دادگاه لازم است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کپی ثبت سمت مدیر یا هیئت مدیره
  • صورت ریز سهم مالک یا مستاجر از هزینه‌های مشترک ساختمان
  • کپی اظهارنامه ابلاغی که در اختیار مالک یا مستاجر قرار داده شده است
  • تقاضانامه صدور اجرائیه

در صورتی که مالک یا مستاجر به صورت مکرر و مجددا برای پرداخت هزینه‌های مشترک در دادگاه محکوم شود موظف می‌شود تا علاوه بر پرداخت جریمه‌های قبلی مبلغی را نیز به عنوان جریمه بپردازد.