قوانین اداره آپارتمان – قسمت دوم

مدیر ساختمان و وظایفش

در این مطلب سعی داریم تا شما را با نحوه انتخاب مدیر ساختمان و وظایف مدیر که در قانون تملک آپارتمان مشخص شده است آشنا کنیم.

طبق قانون،ساختمانی که سه نفر یا بیشتر از سه نفر مالک داشته باشد احتیاج به مدیر دارد و برای انتخاب مدیر باید بین همه ی مالکان جلسه تشکیل شود که اصطلاحا به آن مجمع عمومی ساختمان گفته می شود ،طی این جلسه اعضای ساختمان و یا نمایندگان قانونی آنها باید مدیر یا مدیرانی ازجمع و یا خارج از جمع خودشان برای اداره ساختمان تعیین کنند،بر اساس عرف و قانون جلساتی که در آن مالکین بیش از نصف مساحت کل ساختمان حضور دارند دارای رسمیت است،تمامی مطالب عنوان شده و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات باید توسط مدیر ساختمان یادداشت شود و حداکثر تا ده روز آینده باید به اطلاع اعضای غایب جلسات برسد.

وظایف مدیر ساختمان چیست؟

مدیر ساختمان مسئول حفظ و اداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی ساختمان است.

تعداد مدیران ساختمان طبق قانون باید فرد باشد و مدت انتصاب مدیر حداکثر دو سال است که البته مجمع عمومی ساختمان می تواند این زمان را افزایش دهد.

در صورت عزل،فوت یا استعفای مدیر ساختمان،مجمع عمومی ساختمان باید برای انتخاب جانشین جلسه تشکیل دهد.

تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آرا موثر است.

در صورت خروج چند عضو مجمع از این گروه مجمع عمومی برای تعیین جایگزین ها جلسه تشکیل دهد.

مدیر مسئول ثبت هزینه ها و درآمد ساختمان است و باید گزارش عملکرد مالی ساختمان را به اعضای مجمع ارائه کند.

مدیر موظف است کل ساختمان را بیمه آتش سوزی نماید و هزینه را از اعضای ساختمان دریافت کند.

مدیر موظف است سهم هر واحد را از هزینه های ثابت و غیر ثابت ساختمان محسابه و تعیین و به واحد ابلاغ کند.

مدیر موظف است برای ساختمان هایی با بیش از ده واحد دربان استخدام نماید.